ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συχνές Ερωτήσεις

Ψάχναμε ως θεραπευτές ένα υλικό διαδραστικό με τα παιδιά ώστε το κίνητρό τους να είναι μεγαλύτερο. Στόχος μας ήταν να ξεφύγουμε από τις κλασικές κάρτες περιγραφής όπου διαφορετικές ενέργειες μεταξύ τους παρουσιάζονται με στόχο να τις περιγράψουν τα παιδιά. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα στο μοντέλο περιγραφής έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αρκετές φορές μέχρι στο τέλος να είναι σε θέση να περιγράψουν αυτόνομα

Δημιουργήθηκαν από την υπεύθυνη Λογοθεραπεύτρια του Κέντρου, Παπακυριάκου Κατερίνα έπειτα από μια έρευνα βιβλιογραφίας αλλά και μια θεραπευτική εμπειρία 9 ετών. Απευθύνονται σε παιδιά άνω των 2 ετών ανάλογα με το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Οι κάρτες περιγραφικού λόγου αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για γονείς όσο και για θεραπευτές.

Κάθε τόμος περιέχει 5 ρήματα στόχους που βοηθούν τα παιδιά να έχουν ένα σκελετό στην περιγραφή τους. Η εικονογράφηση είναι λιτή έτσι ώστε να βοηθούν το παιδί να κατανοήσει εύκολα την ενέργεια που πρέπει να περιγράψει. Το ίδιο ρήμα επαναλαμβάνεται σε 8 διαφορετικές συνθήκες , έτσι ώστε το παιδί να εξασκείται μέσω της επανάληψης και της βοήθειας του θεραπευτή, μέχρις ότου να μπορεί να περιγράψει αυτόνομα. Επιπλέον λόγω του ότι οι κάρτες είναι επαναχρωματιζόμενες, το παιδί μπορεί να βάψει και να επέμβει με τέτοιο τρόπο στα στοιχεία περιγραφής, εμπλουτίζοντάς τα με επίθετα και άλλα γλωσσικά στοιχεία.

Τα παιδιά ανάλογα με το στόχο που έχει θέσει ο θεραπευτής μπορούν να ωφεληθούν σε διάφορους γλωσσικούς τομείς, καθώς οι κάρτες είναι πολυχρηστικές. Έτσι ένα παιδί 2 ετών που έχει καθυστέρηση λόγου θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει το λεξιλόγιο ή το μήκος πρότασής που χρησιμοποιεί, ενώ ένα μεγαλύτερο παιδί για να εξασκηθεί σε πιο σύνθετα γλωσσικά μοντέλα περιγραφής που απαιτούν τη χρήση υποκείμενου, ρήματος, αντικειμένου, επιθέτων κ.α. Ακόμα, παιδιά με αρθρωτικές ή φωνολογικές δυσκολίες μπορούν να εξασκηθούν με στόχο την αυτοματοποίηση διάφορων φωνημάτων όπως π.χ. του /θ/ στο ρήμα θέλω, του /Δ/ στο ρήμα διαβάζει , στα συμπλέγματα του /Σ/ στο ρήμα σπρώχνω κ.ο.κ.

Πρόκειται για 2 ανεξάρτητους τόμους καρτών περιγραφικού λόγου που λειτουργούν εντελώς αυτόνομα ο ένας από τον άλλον. Μπορείτε να ξεκινησετε με τον Α τόμο και σε δεύτερο χρόνο να αγοράσετε τον Β.