Όροι Χρήσης

Το κέντρο Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας Speech point θεωρεί σημαντική ευθύνη να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών της που συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα θεραπευτικά προγράμματα μας και μόνο. Για την χρήση μερικών υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης ενός ατόμου είναι απαραίτητη.

Το Speech point θέλει να είναι σαφές και να παρέχει όσο τον δυνατόν περισσότερη διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων που συλλέγει και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγει. Σε αυτή τη σελίδα θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είδους στοιχεία συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία.

Δηλώνουμε ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υπάρχει επεξεργασία για άλλο σκοπό περαιτέρω.

Γιατί ζητάμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας;

Ζητάμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά προγράμματα που θέλετε να ενημερωθείτε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα που έχουν σχέση με την επικοινωνία μαζί σας και τη λειτουργία των θεραπευτικών προγραμμάτων μας. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας ή το email.

Από που λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω από τις ιστοσελίδες μας που διαθέτουν φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα προγράμματά μας.

Σε ποιον τα γνωστοποιούμε;

Το κέντρο Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας Speech point δεν γνωστοποιεί πουθενά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας;

Προσπαθούμε να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με όλους τους κανονισμούς που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη αίσθηση ευθύνης.

Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων;

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε αναλυτικές διευκρινίσεις και διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα που μας κοινοποιείτε. Επιπλέον μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία / διευκρίνση έχετε σχετικά με την επεξεργασία και πρόσβαση των δεδομένων σας στο email info@speechpoint.gr

Συγκεκριμένα αν επιθυμείτε μπορείτε να:

- πληροφορείστε για το αν έχουμε κρατημένα τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα είναι αυτά και για ποιο λόγο τα έχουμε στην κατοχή μας.

- ζητήσετε την εξ ολοκλήρου διαγραφή ή διόρθωση κάποιων προσωπικών σας δεδομένων.

- να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

- να ζητήσετε πρόσβαση στα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα (θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή).

- να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αν δώσατε για μελλοντική χρήση ή αποθήκευση των δεδομένων σας.

- να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε μορφή ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη σε εσάς ή κάπου αλλού που θα μας υποδείξετε.

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Το Speech point διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση 22 Αυγούστου 2019.