Πότε να απευθυνθώ σε ένα Λογοθεραπευτή;

Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια Λογοθεραπευτική αξιολόγηση.

 • Δείχνει να μην ενδιαφέρεται για επικοινωνία, δεν αντιδρά σε ήχους ή στη φωνή της μητέρας του
 • Κάνει στερεότυπες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για αντικείμενα, αποφεύγει να σας κοιτάζει στα μάτια την ώρα που συζητάτε μαζί του
 • Φαίνεται να μην καταλαβαίνει τι του λέτε, δυσκολεύεται να εκτελέσει απλές εντολές
 • Έχει φτωχό λεξιλόγιο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του
 • Είναι άνω των 4 χρονών και δε μιλάει καθαρά. Συχνά μπορεί να μη τον καταλαβαίνουν τρίτα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας
 • Κολλάει στην έναρξη μιας πρότασης, επαναλαμβάνει τον πρώτο φθόγγο ή μια συλλαβή μέσα στη λέξη, δείχνει αγχωμένο
 • Δυσκολεύεται στη διαχείριση του φαγητού, δείχνει να δυσκολεύεται στη μάσηση, στην κατάποση, είναι αρκετά επιλεκτικός στις τροφές
 • Ηχολαλεί, στο πλαίσιο μιας συζήτησης, απαντάει άλλο από αυτό που το ρωτάτε
 • Δεν μπορεί να διηγηθεί εύκολα μια απλή ιστορία, δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του
 • Δυσκολεύεται στον γραπτό λόγο και στην ανάγνωση
 • Δε μπορεί να αρθρώσει σωστά ορισμένα γράμματα
 • Δείχνει να μην κατανοεί αυτό που του λέτε ή ζητάτε
 • Ενώ η ομιλία του φαινόταν να αναπτύσσεται ομαλά, ξαφνικά σταμάτησε απότομα να εξελίσσεται
 • Είναι άνω των τριών ετών και κάνει αρκετά λάθη σχετικά με τη δομή του λόγου (σύνταξη) ή στις καταλήξεις (γραμματική)